IJnet

Sinds 1 februari 2008 is het IJNet netwerk overgenomen door Digital Intelligence en is hernoemd naar SiloNet. Meer informatie over SiloNet is te vinden op deze website.

Uw bestaande email adressen eindigend in @ijnet.nl of @graansilo.nl blijven gewoon bestaan.